1. Cranky Moon

  Sam Shelton

  02:12
 2. Maybe

  Sam Shelton

  02:09
 3. Maneater

  Sam Shelton

  03:29
 4. No One Knows

  Sam Shelton

  03:37
 5. Dizzy

  Sam Shelton

  03:36
 6. If I Didn't Care

  Sam Shelton

  02:16
 7. I Do It My Way

  Sam Shelton

  02:29
 8. Sit and Sigh

  Sam Shelton

  03:20
 9. I Used To Say I Love You

  Sam Shelton, Robyn Hitchcock

  03:50
 10. Crazy

  Sam Shelton

  03:19