E
 1. Analogica

  4ikai

  02:44
 2. Arcadia

  4ikai

  03:40
 3. Meridian Wake

  4ikai

  02:48
 4. Hymns of Kybalion

  4ikai

  02:50
 5. Children of the Sea

  4ikai

  03:46
 6. Hyperborea

  4ikai

  03:03
 7. Frost

  4ikai

  03:43
 8. Thaw

  4ikai

  03:57
 9. Enter

  4ikai

  02:30
 10. Mist

  4ikai

  03:37