1. Englishman in New York

  Giacomo Bondi, Cristiana Polegri, Alfredo Bochicchio, Fabrizio Foggia

  03:53
 2. Sweet Dreams

  Giacomo Bondi, Francesca D'Ausilio, Fernando Dìaz

  03:03
 3. Bossa do Mar

  Giacomo Bondi

  02:45
 4. That Summer

  Francesca Gramegna, Giacomo Bondi, Alfredo Bochicchio

  04:23
 5. Always Remember Us This Way

  Giacomo Bondi, Gabrielle Chiararo, Fabrizio Foggia

  03:27
 6. Two Piña Coladas

  Francesca Gramegna, Giacomo Bondi, Alfredo Bochicchio

  03:41
 7. The River

  Francesca Gramegna, Giacomo Bondi, Alfredo Bochicchio

  03:54
 8. Wonderful Life

  Giacomo Bondi, Gabrielle Chiararo, Fabrizio Foggia

  04:33
 9. Wild Horses

  Francesca Gramegna, Giacomo Bondi, Alfredo Bochicchio

  02:46
 10. Shameless

  Francesca Gramegna, Giacomo Bondi, Alfredo Bochicchio

  03:45