1. Pingpxng

  Yin Yin

  02:39
 2. One Inch Punch

  Yin Yin

  05:08
 3. Dis kô Dis kô

  Yin Yin

  04:20
 4. Takahashi Timing

  Yin Yin

  05:24
 5. The Year of the Rabbit

  Yin Yin

  03:56
 6. Nata Ni Thlae

  Yin Yin

  00:54
 7. Lotus

  Yin Yin

  01:49
 8. Tam Tam

  Yin Yin

  02:23
 9. The Rabbit That Hunts Tigers

  Yin Yin

  05:48
 10. Tokyo Disko

  Yin Yin

  04:48