1. Float - Instrumental

  BYLJA

  03:54
 2. Youth - BYLJA Remix

  KIDSØ, BYLJA

  05:28
 3. Nord

  BYLJA

  04:04
 4. Subspace

  Mike Sheridan, BYLJA

  03:43
 5. Running Around - BYLJA Remix

  teepee, BYLJA

  04:04
 6. Unity & Division

  BYLJA

  03:18
 7. Kosm, Pt. 1

  BYLJA

  02:18
 8. Another State of Matter

  BYLJA, Rumpistol

  05:33
 9. Oh Jane - BYLJA Remix

  Days of May, BYLJA

  04:29
 10. Float

  BYLJA, GUNVA

  03:54