1. Ἐν Τῇ Γεννήσει. Απολυτίκιον Κοιμήσεως Ήχος Α.

  Byzantine Ark

  01:10
 2. Alleluiarion - When the Glorious Disciples (Mode Pl. IV)

  Holy Cross Greek Orthodox School of Theology St. Romanos the Melodist Byzantine Choir

  06:20
 3. Kondakion, 3ème mode : La vierge en ce jour...

  Romanos le Mélode, Lycourgos Angelopoulos

  01:28
 4. Alleluiarion: I. Plagal

  Psaltiki

  06:21
 5. Tropaires de la 1ère et de la 3ème Ode & Mégalynaires du canon de la Grande Paraclèse

  Traditional, Choeur byzantin de Grèce

  08:44
 6. Πάντα τα οστά μου ερούσι…

  Βυζαντινός Χορός των Τρικάλων

  01:03
 7. Troparion of Lazarus Saturday

  Rana Nassour-Derbaly

  01:01
 8. “Άγιος Ο Θεός…”

  Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

  02:48
 9. Xristos anesti

  Fr. Nikodimos Kabarnos

  01:24
 10. Give Thanks to the Lord (Psalm 135)

  Monks of St. Anthony's Greek Orthodox Monastery

  09:53
 11. Christ Is Risen and Let God Arise

  The Byzantine Choir of St. George Cathedral

  04:00
 12. Κεκραγάριον-Θού Κύριε Ηχος Α'

  Thrassyvoulos Stanitsas

  04:59
 13. Thaksologia

  The School of Ecclesiastice Music

  07:45
 14. Agni Parthene - Pure Virgin

  Nikos Amorgianos

  03:55
 15. Πάσα πνοή, αινείτε

  Ι. Μ. Βατοπαιδίου

  01:47
 16. Verses from "Rejoice, O Bethany" (Byzantine Chant, Tone 6 "Hijaz")

  St. Symeon Orthodox Church Ensemble "Antiphony"

  03:20
 17. God Is with Us

  Joseph Yazbeck, Elie Abou Mrad, Jean El Khal

  04:10
 18. Theotokion 3

  Anonyme, Frédéric Tavernier-Vellas, Choeur byzantin de Grèce

  00:51
 19. 1st Ode: Canon of the Resurrection

  Dynamis Byzantine Ensemble

  01:29
 20. Five Chants of Good Monday 1

  Chants From the Holyland- Choir of the Greek Orthodox Seminary o

  01:12
 21. Prosomoion for the Feast of the Nativity of God's Mother

  Timothy Diwema

  02:41
 22. Ihmadou Al Rab

  Choir of Beirut

  05:56
 23. Ασματικό Δοξολογίας

  Βυζαντινός Χορός Τρόπος

  04:31
 24. Υγράν Διοδεύσας, Ηχ. Πλ. Δ΄

  Βυζαντινή Χορωδία Μελωδούντες⁩

  01:15
 25. Kyrie Eleison

  Kabarnos

  05:44
 26. قدوس الله

  The Choir of Eparchy of Tripoli

  01:24
 27. Christ Is Risen (Arabic) [Traditional Melody]

  St. Symeon Orthodox Church Choir

  00:40
 28. Troparion of the Theophany of Christ

  The Byzantine Choir of St George Orthodox Cathedral

  01:00
 29. Apolitikio Agion Anargiron

  Monahi tou Agiou Orous

  01:11
 30. O Pure Virgin (Byzantine Tone 5)

  Antiochian Youth Music Ministry, Teen SOYO

  03:58
 31. Let Us Not Pray Like the Pharisee

  Australian Byzantine Choir

  01:25
 32. Εκέκραξαν οι δίκαιοι…

  Ι. Μ. Σιμωνόπετρας

  01:44
 33. Sainte Vierge, Mère De Dieu (1er Mode)

  Petros Bérékétis

  05:39
 34. Theotoke Papthene Θεοτοκε Παρθενε / Ηχος Πλ. Π.

  Ιερομοναχος Πολυκαρπος Στροσνιντερ

  01:48
 35. Festivals of the Archangels: The Benediction of the Angels in Heaven

  St. John Koukouzeles, Byzantine Choir of Greece

  07:02
 36. Katefthinthito

  Byzantine Choir of Patmos

  01:09
 37. Hymns of the Holy Saturday Morning

  Byzantine Music of the Greek Orthodox Church

  03:24
 38. Holy Saturday Apolitikia

  Chorus of Fathers from Catopedi Monastery

  02:34
 39. Holy Saturday Lamentations [the First and Second Part, 1st P1agal Mode, the Third Part 3rd Mode]

  Father Dionysios Firfiris

  08:53
 40. Preces

  International Theological Institute

  03:35
 41. Tropaire du samedi de l'Acathiste, pt. 1

  Les Solistes de la Musique Byzantine, Maximos Fahmé

  02:38
 42. The Angel Cried

  Samer Kannab-Aida, George Mansour, Elias Bitar, Rana Nassour-Derbaly

  03:15
 43. Meth Imon O Theos

  The Byzantine Choral

  03:26
 44. Μεγάλυνον ψυχή μου. Στίχος, ήχος α΄

  Μιχαήλ Αγγελίδης

  01:14
 45. Ρύσαι Με…

  Ορμύλια

  01:15
 46. Apolitikion Saint Porphyrios

  Byzantine Ark

  01:39
 47. Dismissal Hymn (Mode IV)

  Holy Cross Greek Orthodox School of Theology St. Romanos the Melodist Byzantine Choir

  01:00
 48. Kathisma, Mode 4ème chromatique : Venez fidèle et voyons

  Anonymous, Lycourgos Angelopoulos

  01:33
 49. The Small Canon of Supplication: Ode VIII in Greek

  Psaltiki

  01:22
 50. Il grincera des dents et dépérira...

  Ioannis Koukouzèlis, Choeur byzantin de Grèce

  06:21
 51. Γεύσασθε και ίδετε…

  Βυζαντινός Χορός των Τρικάλων

  01:26
 52. Troparion of Pentecost

  Rana Nassour-Derbaly

  00:56
 53. Απολυτίκια: Τη Υπερμάχω

  Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

  01:27
 54. Simeron krematai

  Fr. Nikodimos Kabarnos

  04:31
 55. Trisagion (1st Tone)

  Monks of St. Anthony's Greek Orthodox Monastery

  06:43
 56. Come, Receive Ye Light

  The Byzantine Choir of St. George Cathedral

  02:05
 57. Τη Υπερμάχω. Ηχος Πλ. Δ'.

  Thrassyvoulos Stanitsas

  01:29
 58. Entrance Chant

  The School of Ecclesiastice Music, The Choir of Vatopedi Fathers

  03:21
 59. Τον νυμφώνα Σου βλέπω

  Ι. Μ. Βατοπαιδίου

  01:18
 60. Arise, O God (Byzantine Chant)

  St. Symeon Orthodox Church Ensemble "Antiphony"

  04:35
 61. Exomologisthe - Confesion

  Nikos Amorgianos

  05:47
 62. St Jhon Chrisostom Litany

  Joseph Yazbeck

  07:59
 63. Apolytikion

  Anonyme, Frédéric Tavernier-Vellas, Choeur byzantin de Grèce

  01:14
 64. Apolytikion of St. George

  Dynamis Byzantine Ensemble

  00:40
 65. Two Chants of Good Tuesday 1

  Chants From the Holyland- Choir of the Greek Orthodox Seminary o

  03:43
 66. Katavasia for the Feast of the Dormition of God's Mother

  Timothy Diwema

  03:33
 67. Hymnus, Ave Maria

  Choir of Beirut

  01:07
 68. Μακάριος Ανήρ Δογματικόν Θεοτοκίον Ήχος Τέταρτος Λέγετος

  Βυζαντινός Χορός Τρόπος, Κωνσταντῖνος Ἀθ. Ἀγγελίδης

  05:14
 69. Συ Μου Ισχύς, Κύριε…

  Βυζαντινή Χορωδία Μελωδούντες⁩

  01:39
 70. Agni Parthene - Live Lebanon 2017

  Kabarnos

  04:27
 71. Baptismal Prokeimenon (Tone 3)

  St. Symeon Orthodox Church Choir

  01:32
 72. Psalm 46, Tone 5

  Father Nicolas Malek, The Choir of Eparchy of Tripoli

  02:26
 73. Megalynaria of the Advent Paraklesis

  The Byzantine Choir of St George Orthodox Cathedral

  03:01
 74. Evlogitaria

  Monahi tou Agiou Orous

  08:01
 75. Trisagion Hymn (Harmonized Byzantine Tone 3)

  Antiochian Youth Music Ministry, Teen SOYO

  02:04
 76. The Ode of Moses

  Australian Byzantine Choir

  05:48
 77. Ιδιόμελον Εσπερινου - Δ΄ Κυριακή Τεσσαρακοστής, Ηχ. Βαρύς

  Ι. Μ. Σιμωνόπετρας

  06:06
 78. Verse of the troparion Theotoke parthene

  Petros Bérékétis, Pater Spirydon Mikrayannanitis, Lycourgos Angelopoulos, Vassilios Georgaras, Alexis Giannakopoulos, Damianos Serefoglou

  03:48
 79. Kontakion Saint Porphyrios

  Byzantine Ark

  01:14
 80. Kathisma for Antiphon XII (Mode Pl. IV)

  Holy Cross Greek Orthodox School of Theology St. Romanos the Melodist Byzantine Choir

  01:17
 81. Exapostilaire, Mode 3ème : Il nous a visités du haut des Cieux...

  Petros Lampadarios, Lycourgos Angelopoulos

  01:18
 82. Aineite (Praise the Lord from the Heavens - Psalm 148) in Mode I Tetraphonos

  Psaltiki

  09:09
 83. Merveille, vraiment !

  Traditional, Choeur byzantin de Grèce

  02:49
 84. Εκύκλωσα και έθυσα…

  Βυζαντινός Χορός των Τρικάλων

  01:13
 85. Troparion of Theophany

  Rana Nassour-Derbaly

  01:19
 86. Εισοδικόν

  Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

  01:50
 87. Evlogitaria

  Fr. Nikodimos Kabarnos

  01:36
 88. Apolytikion of St. Anthony (Plagal 4th Tone)

  Monks of St. Anthony's Greek Orthodox Monastery

  01:08
 89. Paschal Doxasticon

  The Byzantine Choir of St. George Cathedral

  04:26
 90. Τρισάγιον - Δύναμις Ηχος Α'

  Thrassyvoulos Stanitsas

  05:45
 91. Alyoum Alazrae

  The School of Ecclesiastice Music

  01:50
 92. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται, σύντομο

  Ι. Μ. Βατοπαιδίου

  02:13
 93. Rejoice, Life-giving Cross (Byzantine Chant, Tone 5, Special Melody "Rejoice")

  St. Symeon Orthodox Church Ensemble "Antiphony"

  01:07
 94. Kyrie Ton Dinameon - God Of Alnighty

  Nikos Amorgianos

  01:08
 95. Psalm 33

  Joseph Yazbeck

  04:21