1. Ya Binti يا بنتي

  Rasha Nahas

  03:59
 2. Amrat أمرات

  Rasha Nahas

  03:05
 3. Tea Song

  Rasha Nahas

  05:39
 4. Nbeed نبيذ

  Rasha Nahas

  02:53
 5. Habbetek حبيتك

  Rasha Nahas

  03:38
 6. Ryah Jnoob رياح الجنوب

  Rasha Nahas, Terez Sliman

  05:00
 7. Toyour طيور

  Rasha Nahas, Dina El Wedidi

  04:59
 8. Wrood ورود

  Rasha Nahas

  03:12
 9. Khotwi خطوة

  Rasha Nahas

  03:49
 10. Al Madini ألمدينة

  Rasha Nahas

  03:31