1. Gwlad Y Rasta Gwyn

  Sobin A'R Smaeliaid

  03:36
 2. Y Cwm

  Huw Chiswell

  04:08
 3. Safwn Yn Y Bwlch

  Hogia'R Wyddfa

  03:27
 4. Bytholwyrdd

  Tecwyn Ifan

  02:08
 5. Ceidwad Y Goleudy

  Bryn Fôn

  04:43
 6. Sunshine Dan

  Mim Twm Llai

  03:40
 7. Harbwr Diogel

  Elin Fflur

  03:49
 8. Ymlaen Mae Canaan

  Steve Eaves

  04:24
 9. Adre

  Caryl Parry Jones

  03:06
 10. Dawns Y Glaw

  Anweledig

  03:27
 11. Lleucu Llwyd

  Tebot Piws

  03:10
 12. Goleuadau Llundain

  Daniel Lloyd A Mr Pinc

  04:40
 13. Trons Dy Dad

  Gwibdaith Hen Fran

  03:53
 14. Celwydd Golau Ydi Cariad

  Cowbois Rhos Botwnnog

  03:30
 15. Gyrru Ni 'Mlaen

  Meinir Gwilym, Bwncath

  04:34
 16. Ar Gyfer Heddiw'r Bore

  Brigyn

  03:21
 17. Yma O Hyd

  Dafydd Iwan, Ar Log

  04:31
 18. Cerrig yr afon

  Iwcs A Doyle

  03:42
 19. Mor O Gariad

  Meic Stevens

  03:49
 20. (Disgyn) Amdana Ti

  Sibrydion

  02:55
 21. Chwarelwr

  John Ac Alun

  04:36
 22. Mi Ganaf Gan

  Mynediad Am Ddim

  04:03
 23. Yma Wyf Finna I Fod

  Geraint Lovgreen

  03:57
 24. Lle Hoffwn Fod

  Al Lewis

  04:16
 25. Bwthyn

  Derwyddon Dr Gonzo

  03:43
 26. Defaid William Morgan

  Moniars

  03:30
 27. Dwynwen

  Endaf Emlyn

  03:57
 28. Y Mab Penfelyn

  Bob Delyn A'R Ebillion

  02:57
 29. Eryr Pengwern

  Cwmni Theatr Maldwyn

  05:11
 30. Ffarwel i Blwy Llangywer (Farewell to the Parish of Llangywer)

  Plethyn

  02:16
 31. Defaid William Morgan

  Hogia Llandegai

  03:43
 32. Cofion Gorau

  Tony Ac Aloma

  03:48
 33. Cân y c?n

  Gwyneth Glyn

  03:53
 34. Pontypridd

  Edward H. Dafis

  03:13
 35. Ffydd Gobaith Cariad

  Fflur Dafydd

  03:14
 36. Nid Llwynog Oedd Yr Haul

  Geraint Lovgreen A'R Enw Da

  03:06
 37. Un Dydd Ar Y Tro

  Trebor Edwards

  04:03
 38. Ben Rhys

  Gwilym Bowen Rhys

  03:08
 39. Y Berllan

  Gai Toms

  04:12
 40. Anfonaf Angel

  Rhys Meirion

  04:30
 41. Dy Garu O Bell

  Cwmni Theatr Meirion

  03:49
 42. Nadolig Llawen

  Plant Duw

  03:45
 43. Mam Wnaeth Got I Mi

  Dafydd Iwan/Edward

  03:11
 44. Dŵr

  Huw Jones

  05:03
 45. Can Beic Dau

  Alun Tan Lan

  03:13
 46. Man Rhydd

  Ryland Teifi

  03:40
 47. Fideo Hud

  Texas Radio Band

  03:14
 48. O Gymru

  Eleri Llwyd

  04:43
 49. Ysbryd Y Gael

  Cor Meibion Llangwm Male Voice Choir

  04:39
 50. Bore Da

  Euros Childs

  04:10
 51. Can Yr Wyddor

  Steffan Rhys Williams

  03:08
 52. Mil Harddach

  Lleuwen Steffan

  05:40
 53. Dagrau'R Glaw

  Rhian Mair Lewis

  03:39
 54. Y Cwm

  Geraint Griffiths

  04:50
 55. Gwynfyd

  Neil Rosser

  03:42
 56. Egwyddorion

  Dan Amor

  03:40
 57. A47 Dim

  Fflur Dafydd A'R Barf

  03:49
 58. Gwawr newydd yn cilio

  Rheinallt H. Rowlands

  06:03
 59. Yfory

  Eirlys Parri

  04:31
 60. #9 Blackpool Rock

  Plant Bach Annifyr

  03:18
 61. Tra Bo Dau

  Gwilym Morus

  03:48
 62. Bran I Bob Bran

  Tara Bethan

  03:38
 63. Dim Ond Un

  Cordia

  03:32
 64. Can I'r Ynys Werdd

  Gwenda Owen

  03:37
 65. He Was Beautiful

  Iris Williams

  03:55
 66. Tu Draw

  Gillian Elisa

  04:25
 67. Rebeca

  Bwchadanas

  02:53
 68. Mae 'Nghariad I'N Fenws

  Pererin

  03:54
 69. Twll Triongl

  Hefin Huws

  03:56
 70. Côr Gore'r Dre'

  Aled Myrddin, Côr Meibion Machynlleth

  06:21
 71. The River is Here - Live

  Andy Park

  03:38
 72. Drinking in L.A.

  Bran Van 3000

  03:56
 73. Rho Dy Law

  Arwel Wyn Roberts

  03:21
 74. Dafydd Ap Gwilym

  Cawl Sefin

  03:51
 75. Dal I Gredu

  Eifion Williams

  03:00
 76. Gloria Tyrd Adre

  Eryr Wen

  03:42
 77. Oh Death

  Gregory Paul

  04:35
 78. Stay the Night

  Heather Jones

  04:25
 79. Can Wini

  Manon Llwyd

  04:14
 80. Old Commandment Blues - Part 1

  Margaret Williams

  03:17
 81. Cae O Yd

  Martin Beattie

  04:18
 82. Cariad Coll

  Rhian Rowe

  03:09
 83. Pretty Woman Pass On By

  Richard Marks

  03:04
 84. It's Magic

  Sarah Vaughan Acc. By Richard Maltby's Orchestra

  03:15
 85. Dim Troi Yn Ol

  Sarah Wynn

  03:38
 86. Dydd O Haf

  Y Canolwyr

  02:37
 87. Nos Da Heulwen Ha'

  Ysbryd Chouchen

  03:57
 88. Trên i Afonwen

  Sobin A'R Smaeliaid

  04:39
 89. Rhywbeth O'I Le

  Huw Chiswell

  04:22
 90. Pan Fyddo'R Nos Yn Hir

  Hogia'R Wyddfa

  02:57
 91. Y Dref Wen

  Tecwyn Ifan

  03:35
 92. Un Funud Fach

  Bryn Fôn

  03:01
 93. Tafarn Yn Nolrhedyn

  Mim Twm Llai

  03:21
 94. Nos Da, Mam

  Steve Eaves

  04:40
 95. Dwylo Dros y Môr 2020

  Elin Fflur, Mared Williams, Rhys Gwynfor, Iwan Fon, Kizzy Crawford, Ifan Pritchard, Heledd Watkins, Osian Huw Williams, Llywelyn Elidyr Glyn, Lisa Angharad

  04:51
 96. Gorwedd Gyda'I Nerth

  Caryl Parry Jones

  05:33
 97. Chwarae Dy Gem

  Anweledig

  05:33
 98. Blaenau Ffestiniog

  Tebot Piws

  04:25
 99. Hanes Eldon Terrace

  Daniel Lloyd A Mr Pinc

  04:10
 100. Coffi Du

  Gwibdaith Hen Fran

  04:33