1. Times

  EKaitin Gay

  01:23
 2. Erase Me

  EKaitin Gay

  02:37
 3. Oxys And Cigs

  EKaitin Gay

  01:48
 4. 444444444

  EKaitin Gay

  01:42
 5. Just Let Go

  EKaitin Gay

  01:38
 6. Good Bye Cries

  EKaitin Gay

  01:19
 7. Out In The Cold

  EKaitin Gay

  02:16
 8. Goth Girl Luv

  EKaitin Gay

  02:07
 9. Fading Photos

  EKaitin Gay

  01:50
 10. Temporary Hart

  EKaitin Gay

  01:48
 11. Forever Night Terrors

  EKaitin Gay

  01:47
 12. Harts Zombie Brain

  EKaitin Gay

  01:57