1. Spirit of St.Louis

  St. Polaroid

  02:15
 2. Goodbye

  St. Polaroid

  02:52
 3. Recknitz

  St. Polaroid

  03:45
 4. Black Cloud of Sparrows

  St. Polaroid

  02:30
 5. Train Minus T Is Rain

  St. Polaroid

  03:08
 6. Coffin on Wheels

  St. Polaroid

  04:02
 7. Autobahnkirche

  St. Polaroid

  02:12
 8. Thelma & Louise

  St. Polaroid

  00:55
 9. I Dont Need the Darkness to Dream

  St. Polaroid

  02:50
 10. Same Old, Same Old

  St. Polaroid

  03:12