1. Saturdays (feat. HAIM)

  Twin Shadow, HAIM

  03:25
 2. Old Love / New Love

  Twin Shadow

  03:53
 3. Alemania

  Twin Shadow

  03:55
 4. Five Seconds

  Twin Shadow

  04:20
 5. To the Top

  Twin Shadow

  03:16
 6. Shooting Holes

  Twin Shadow

  03:28
 7. Forget

  Twin Shadow

  03:50
 8. Brace (feat. Rainsford)

  Twin Shadow, Rainsford

  03:26
 9. Castles In The Snow

  Twin Shadow

  02:52
 10. When We're Dancing

  Twin Shadow

  04:11