E
 1. Anthem For An Ontario Child

  Eamon McGrath, Tiny Horse

  05:27
 2. Guts

  Eamon McGrath

  03:55
 3. Colder to the Touch

  Ryder Havdale, Teagan Johnston, Eamon McGrath

  04:00
 4. Cold Alberta Nights

  Eamon McGrath

  03:19
 5. Chlorine

  Eamon McGrath

  06:22
 6. Fireworks

  Eamon McGrath

  03:50
 7. Lost

  Ryder Havdale, John McEntire, Eamon McGrath

  03:43
 8. Man of Steel

  Eamon McGrath

  05:11
 9. Yellow Sticker on an Empty Fridge

  Eamon McGrath

  04:42
 10. Sundown in Osaka

  Eamon McGrath

  04:46