1. Fantasy Baseball

  B. Dolan

  03:06
 2. Turn a Mill

  EB. Dolan

  03:31
 3. The Last Temptation of Wil E. Coyote

  EB. Dolan

  04:04
 4. The Rock Cried Out

  B. Dolan

  02:20
 5. The Traveler

  B. Dolan

  03:11
 6. How to Rob the Italians

  B. Dolan

  02:29
 7. Fifty Ways To Bleed Your Customer

  B. Dolan, Alias

  03:25
 8. Ice Cream Wars

  B. Dolan

  03:26
 9. Selfie Sub

  EB. Dolan

  03:58
 10. Modified Warrior

  EB. Dolan

  03:29