1. Stillness (Reworked)

  Poppy Ackroyd

  03:30
 2. Strata

  Poppy Ackroyd

  04:33
 3. Hanover Birds

  Poppy Ackroyd

  03:41
 4. Pause - Reimagined by Hinako Omori

  Poppy Ackroyd, Hinako Omori

  03:20
 5. Birdwoman

  Poppy Ackroyd

  05:39
 6. Time

  Poppy Ackroyd

  05:51
 7. Suspended - Reimagined by Anne Müller

  Poppy Ackroyd, Anne Müller

  03:43
 8. Paper

  Poppy Ackroyd

  04:34
 9. Parallel (feat. Manu Delago)

  Poppy Ackroyd, Manu Delago

  03:51
 10. Feathers

  Poppy Ackroyd

  06:06