1. Smash

  Avishai Cohen, Sam Barsh, Mark Guiliana, Amos Hoffman

  05:31
 2. Nu Nu

  Avishai Cohen, Sam Barsh, Mark Guiliana, Amos Hoffman

  05:14
 3. One for Mark

  Avishai Cohen, Sam Barsh, Mark Guiliana, Amos Hoffman

  04:58
 4. Emotional Storm

  Avishai Cohen, Sam Barsh, Mark Guiliana, Amos Hoffman

  07:30
 5. Continuo

  Avishai Cohen, Sam Barsh, Mark Guiliana, Amos Hoffman

  04:11
 6. Ras

  Amos Hoffman, Amir Bresler, Ilan Salem, Ilan Katchka, Gilad Abro, Avishai Cohen

  04:22
 7. Brown Sugar

  Amos Hoffman, Amir Bresler, Ilan Salem, Ilan Katchka, Gilad Abro

  04:10
 8. Monique

  Amos Hoffman, Amir Bresler, Ilan Salem, Ilan Katchka, Gilad Abro

  07:04
 9. Adon Haslichot

  Amos Hoffman, Noam Lemish

  04:44
 10. Dror Yikra

  Amos Hoffman, Noam Lemish

  05:26