1. Rasputin

  Majestic, Boney M.

  03:06
 2. Daddy Cool

  Boney M.

  03:28
 3. Rasputin - Single Version

  Boney M.

  03:40
 4. Sunny

  Boney M.

  04:02
 5. Rivers of Babylon

  Boney M.

  04:21
 6. Ma Baker

  Boney M.

  04:36
 7. Rasputin

  Boney M.

  05:51
 8. Gotta Go Home

  Boney M.

  03:45
 9. Mary's Boy Child / Oh My Lord

  Boney M.

  04:02
 10. Daddy Cool

  LIZOT, Boney M.

  02:34