1. Cruising

  Mezzoforte

  05:38
 2. Garden Party

  Mezzoforte

  06:10
 3. Nightfall

  Mezzoforte

  04:45
 4. Sea Breeze

  Mezzoforte

  05:58
 5. Quartier Latin

  Mezzoforte

  05:04
 6. Hardwired

  Mezzoforte

  04:42
 7. Surprise Surprise

  Mezzoforte

  01:27
 8. Daybreak

  Mezzoforte

  05:10
 9. Joyride

  Mezzoforte

  04:38
 10. Sizzle

  Mezzoforte

  05:03