1. Faking Bright

  Saski

  03:20
 2. Independent

  Saski

  03:13
 3. Parachute

  Saski

  03:04
 4. Set Fire

  Saski

  03:50
 5. Pretty Little Island

  Saski

  03:02
 6. Golden Hours

  Saski

  02:20
 7. Alaska

  Saski

  03:20
 8. Work It Out

  Saski

  03:03
 9. Fall Hard, Land Gently

  Saski

  02:30
 10. Fading Out Slowly

  Saski

  02:34