1. Trouble

  Emilia Sisco, Cold Diamond & Mink

  03:39
 2. Don't Believe You Like That

  Emilia Sisco, Cold Diamond & Mink

  04:46
 3. It'll Get Better

  Cold Diamond & Mink, Emilia Sisco

  03:40
 4. Don't Believe You Like That

  Emilia Sisco

  03:45
 5. I Loved Another Woman

  Emilia Sisco, Helge Tallqvist and His Band

  03:48
 6. I Don't Wanna Fuss

  Emilia Sisco, Helge Tallqvist Band

  04:30
 7. You Ain't Heard

  Emilia Sisco, Helge Tallqvist Band

  05:24
 8. One More Kiss

  Emilia Sisco, Helge Tallqvist Band

  04:23
 9. A Real Mother For Ya

  Emilia Sisco, Helge Tallqvist Band

  04:26
 10. I Got What It Takes

  Emilia Sisco, Helge Tallqvist and His Band

  04:30