1. Shrini’s Dream

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  06:30
 2. Mohanam

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  06:01
 3. Bending the Rules

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  07:11
 4. Peace Of Mind (with John McLaughlin)

  Shakti, John McLaughlin

  03:22
 5. Karuna

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  08:33
 6. Giriraj Sudha

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  10:38
 7. Las Palmas

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  04:11
 8. Changay Naino

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  06:08
 9. Sono Mama

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  07:48
 10. Mind Ecology (with John McLaughlin)

  Shakti, John McLaughlin

  05:47