1. My Love Mine All Mine

  Mitski

  02:17
 2. Washing Machine Heart

  Mitski

  02:08
 3. First Love/Late Spring

  Mitski

  04:38
 4. I Bet on Losing Dogs

  Mitski

  02:50
 5. Francis Forever

  Mitski

  02:29
 6. Nobody

  Mitski

  03:13
 7. Me and My Husband

  Mitski

  02:17
 8. Liquid Smooth

  Mitski

  02:49
 9. I Want You

  Mitski

  03:03
 10. A Pearl

  Mitski

  02:36