1. Little Black Flies

  Eddie 9V

  03:13
 2. The Come Up

  Eddie 9V

  03:26
 3. Saratoga

  Eddie 9V

  03:36
 4. Left My Soul in Memphis

  Eddie 9V

  02:20
 5. 3AM in Chicago

  Eddie 9V

  03:36
 6. Yella Aligator

  Eddie 9V

  03:49
 7. Beg Borrow and Steal

  Eddie 9V

  03:03
 8. Chamber of Reflection

  Eddie 9V, Lane Kelly

  03:07
 9. Lo-Fi Love

  Eddie 9V

  03:34
 10. She Got Some Money

  Eddie 9V

  03:02