1. Touring On The Bus

  ERon White

  01:10
 2. High School

  ERon White

  01:14
 3. Chocolate

  ERon White

  01:16
 4. Cheesewheel

  ERon White

  01:00
 5. Landscaper

  ERon White

  01:40
 6. Ft. Polk

  ERon White

  01:03
 7. Mile High Club

  ERon White

  01:07
 8. Michael Jackson

  ERon White

  01:54
 9. Petticoat Junction

  ERon White

  01:16
 10. Cousin Ray

  ERon White

  01:38