1. N

  Ma Čka, 93sovage, ØRGIE

  06:19
 2. Radiative Pressure

  Ma Čka

  05:31
 3. Outer Core Journey

  Ma Čka

  05:45
 4. Desolation

  Ma Čka, 93sovage, ØRGIE

  06:08
 5. Pâle Lueur Sur Le Styx

  Ma Čka, ØRGIE

  06:03
 6. I'm Tired Of Hellfire

  Ma Čka

  05:36
 7. Superman Haters - Ma Čka Remix

  Molzk, Ma Čka

  05:56
 8. Soaring Over the Atomik Lake

  Ma Čka

  07:39
 9. Gravitational Waves

  Ma Čka

  06:36
 10. Westerlund I

  Ma Čka

  05:47