1. Soraya

  Moutin Reunion Quartet

  05:29
 2. Red Moon

  Moutin Reunion Quartet

  06:18
 3. La Mer ( Beyond The Sea

  Moutin Reunion Quartet

  03:53
 4. Stompin' At The Savoy

  Moutin Reunion Quartet

  02:23
 5. Tomcat

  Moutin Reunion Quartet

  07:18
 6. Taking Off

  Moutin Reunion Quartet

  07:20
 7. Apollo 13Th

  Moutin Reunion Quartet

  09:14
 8. Jazz Married

  Moutin Reunion Quartet

  06:17
 9. Elle Aime

  Moutin Reunion Quartet

  04:45
 10. Something Like Now - Pt. 1

  Moutin Reunion Quartet

  04:09