1. Aspirations

  EKniiro, Atlantis

  03:11
 2. Sins of the Father

  Kniiro

  02:30
 3. Uncomplicated

  Kniiro

  03:15
 4. Malbec

  EKniiro

  01:43
 5. Daisho Flow

  EKniiro

  02:39
 6. Nsibidi

  Kniiro

  03:11
 7. Rituals 2am

  Kniiro

  02:40
 8. Therapy

  EKniiro, Atlantis

  02:58
 9. Paradise

  Kniiro, Atlantis

  04:16
 10. Higher Excellence

  EKniiro

  02:23