1. Groceries

  Gia Margaret

  03:34
 2. Birthday

  Gia Margaret

  03:47
 3. Figures

  Gia Margaret

  02:54
 4. Smoke

  Gia Margaret

  03:47
 5. Goodnight

  Gia Margaret

  02:54
 6. In Normal Ways

  Gia Margaret

  02:51
 7. Looking

  Gia Margaret

  03:23
 8. For Flora

  Gia Margaret

  01:44
 9. Sugar

  Gia Margaret

  02:14
 10. Exist

  Gia Margaret

  02:44
 11. Wayne

  Gia Margaret

  02:16
 12. West

  Gia Margaret

  02:22