1. Misguided

  Styrofoam, Valerie Trebeljahr, Alias

  04:14
 2. Ticket Out of Town

  Styrofoam

  03:15
 3. Couches In Alleys

  Styrofoam, Benjamin Gibbard

  04:46
 4. Beequeen

  Styrofoam

  03:20
 5. Your Eyes Only

  Styrofoam

  01:34
 6. Front To Back

  Styrofoam, Andrew Kenny

  01:05
 7. Safe + Broken

  Styrofoam

  03:37
 8. Anything

  Styrofoam, Miki, Bent Van Looy

  04:01
 9. Make It Mine

  Styrofoam

  09:15