1. Her cab

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  02:59
 2. Variazioni su Ose Shalom

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  06:40
 3. Tanghesi

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  06:09
 4. Dance from East n. 1

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  02:27
 5. Tribute to Vissotsky

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  04:34
 6. Sia maledetta l'acqua

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  04:17
 7. Culo di pasta

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  06:28
 8. Antica mazurka

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  08:23
 9. C'era una strega, c'era una fata

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  06:46
 10. Dance from East n. 2

  Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia

  04:54