1. Dawn

  Shuta Yasukochi

  04:16
 2. Home

  Shuta Yasukochi

  02:22
 3. Drive

  Shuta Yasukochi

  03:35
 4. Illuminated

  Shuta Yasukochi

  03:15
 5. Wishful Thinking

  Shuta Yasukochi

  06:18