1. Intro

  David Kilgour, Sam Hunt

  00:46
 2. Chord

  David Kilgour, Sam Hunt

  03:32
 3. Every Time It Rains Like This

  David Kilgour, Sam Hunt

  02:38
 4. I Throw You Flowers

  David Kilgour, Sam Hunt

  03:08
 5. First One Hit

  David Kilgour, Sam Hunt

  01:57
 6. Talking of the Weather

  David Kilgour, Sam Hunt

  02:44
 7. Friend to Many

  David Kilgour, Sam Hunt

  03:34
 8. They Are Clouds

  David Kilgour, Sam Hunt

  02:17
 9. River Plateau Song

  David Kilgour, Sam Hunt

  02:38
 10. Return to Rangitoto

  David Kilgour, Sam Hunt

  03:30
 11. A Summertime Blues for Tom

  David Kilgour, Sam Hunt

  01:51
 12. Reprise

  David Kilgour, Sam Hunt

  02:28