1. A Wise Birthgiver

  Mayhem

  03:30
 2. Wall of Water

  Mayhem

  04:40
 3. Great Work of Ages

  Mayhem

  03:52
 4. Deconsecrate

  Mayhem

  04:07
 5. Illuminate Eliminate

  Mayhem

  09:40
 6. Psychic Horns

  Mayhem

  06:32
 7. Key to the Storms

  Mayhem

  03:52
 8. Anti

  Mayhem

  07:04