1. I'm Only Joking

  EKONGOS

  03:44
 2. Come with Me Now

  KONGOS

  03:31
 3. I Want to Know

  KONGOS

  03:55
 4. Escape

  KONGOS

  04:33
 5. Kids These Days

  KONGOS

  03:56
 6. As We Are

  KONGOS

  04:42
 7. Sex on the Radio

  EKONGOS

  03:56
 8. Hey I Don't Know

  KONGOS

  04:00
 9. Traveling On

  KONGOS

  04:31
 10. Take Me Back

  KONGOS

  04:45
 11. It's a Good Life

  EKONGOS

  03:59
 12. This Time I Won't Forget

  KONGOS

  05:45