1. I Don't Even Kill

  Lapko

  04:44
 2. King & Queen

  Lapko

  03:30
 3. I Shot The Sheriff

  Lapko

  02:52
 4. A New Bohemia

  Lapko

  04:32
 5. Summer Nights

  Lapko

  03:13
 6. Horse & Crow

  Lapko

  04:56
 7. Please Need Me

  Lapko

  04:34
 8. Grab The Stick

  Lapko

  03:51
 9. Kiss 'n' Cry

  Lapko

  04:13
 10. Share Today

  Lapko

  06:21