1. Tomorrow

  Niki & The Dove

  03:52
 2. The Drummer

  Niki & The Dove

  03:56
 3. In Our Eyes

  Niki & The Dove

  05:02
 4. The Gentle Roar

  Niki & The Dove

  03:44
 5. Mother Protect

  Niki & The Dove

  05:05
 6. Last Night

  Niki & The Dove

  03:19
 7. Somebody

  Niki & The Dove

  02:51
 8. Love To The Test

  Niki & The Dove

  03:48
 9. DJ Ease My Mind

  Niki & The Dove

  04:03
 10. Winterheart

  Niki & The Dove

  04:06
 11. The Fox

  Niki & The Dove

  04:19
 12. Under The Bridges

  Niki & The Dove

  03:59
 13. All This Youth

  Niki & The Dove

  03:57
 14. The Drummer - First Demo

  Niki & The Dove

  04:32
 15. Everybody's Talking

  Niki & The Dove

  03:47
 16. Taylor - 2009 Island Sessions

  Niki & The Dove

  05:04