1. Miaoling de zaochen (Miao Mountain Morning) (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)

  Gang Chen, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  03:55
 2. 5 Yunnan Folk Songs (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet): No. 1. Dali Girl

  Jianzhong Wang, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  01:25
 3. 5 Yunnan Folk Songs (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet): No. 2. Following the Brother

  Jianzhong Wang, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  00:53
 4. 5 Yunnan Folk Songs (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet): No. 3. Puzzle Tune

  Jianzhong Wang, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  01:06
 5. 5 Yunnan Folk Songs (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet): No. 4. Mountain Song

  Jianzhong Wang, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  01:51
 6. 5 Yunnan Folk Songs (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet): No. 5. Dragon Lantern Tune

  Jianzhong Wang, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  01:29
 7. Reflection of the Moon in the Er-Quan Spring (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)

  Yan Jun Hua, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  07:09
 8. Caprice (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)

  Yi-Wen Jiang, Chengqian Xue, Shanghai Quartet

  05:15
 9. Shepherd's Song (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)

  Han Kun Sha, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  04:51
 10. Harvest Celebration (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)

  Yi-Wen Jiang, Jing-Ping Zhang, Shanghai Quartet

  03:28
 11. Liuyang River (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)

  Bi-guang Tang, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  02:44
 12. Young Soldier's Joy (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)

  Qiming Lu, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  02:59
 13. Temple Fair (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet): No. 1. A Busker's Little Tune

  Zu-xin Jiang, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  02:20
 14. Temple Fair (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet): No. 2. Double Dance

  Zu-xin Jiang, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  01:27
 15. Yao Dance (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)

  Tie-Shan Liu, Yuan Mao, Yi-Wen Jiang, Shanghai Quartet

  06:38
 16. Pictures from Bashu (arr. Yi-Wen Jiang for flute, violin, viola and cello): No. 1. Morning Song

  Hu-Wei Huang, Yi-Wen Jiang, Eugenia Zukerman, Shanghai Quartet

  01:31
 17. Pictures from Bashu (arr. Yi-Wen Jiang for flute, violin, viola and cello): No. 2. Echo in a Deep Valley

  Hu-Wei Huang, Yi-Wen Jiang, Eugenia Zukerman, Shanghai Quartet

  01:15
 18. Pictures from Bashu (arr. Yi-Wen Jiang for flute, violin, viola and cello): No. 3. Lyrical Tune

  Hu-Wei Huang, Yi-Wen Jiang, Eugenia Zukerman, Shanghai Quartet

  01:46
 19. Pictures from Bashu (arr. Yi-Wen Jiang for flute, violin, viola and cello): No. 4. Xuan Zi Dance

  Hu-Wei Huang, Yi-Wen Jiang, Eugenia Zukerman, Shanghai Quartet

  01:08
 20. Pictures from Bashu (arr. Yi-Wen Jiang for flute, violin, viola and cello): No. 5. Spring in Chengdu

  Hu-Wei Huang, Yi-Wen Jiang, Eugenia Zukerman, Shanghai Quartet

  02:46
 21. Pictures from Bashu (arr. Yi-Wen Jiang for flute, violin, viola and cello): No. 6. Evening Dance at Aba

  Hu-Wei Huang, Yi-Wen Jiang, Eugenia Zukerman, Shanghai Quartet

  01:08
 22. Shandong Folk Suite (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet): No. 1. Native Tune

  Yi-Wen Jiang, Shi-Guang Cui, Shanghai Quartet

  02:02
 23. Shandong Folk Suite (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet): No. 5. Drizzle

  Yi-Wen Jiang, Shi-Guang Cui, Shanghai Quartet

  05:13
 24. Red Flowers in Bloom (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)

  Yi-Wen Jiang, Feng Liu, Shanghai Quartet

  04:24