E
 1. Yenka Twist

  The 5 Reylon's

  02:28
 2. Chiquita, Chiquita, Chiquita

  The 5 Reylon's

  02:12
 3. Huapango Torero

  The 5 Reylon's

  03:28
 4. Un Beso Bailando

  The 5 Reylon's

  02:50
 5. Sukiyaki

  The 5 Reylon's

  02:34
 6. Dile

  The 5 Reylon's

  02:35
 7. La Campana

  The 5 Reylon's

  02:16
 8. Esta Noche Te Lo Digo

  The 5 Reylon's

  01:59