1. Mars Man

  Steve Mason

  05:16
 2. I'm On My Way

  Steve Mason

  03:51
 3. No More

  Steve Mason, Javed Bashir

  04:34
 4. All Over Again

  Steve Mason

  04:08
 5. The People Say

  Steve Mason

  04:25
 6. Let It Go

  Steve Mason

  04:37
 7. Pieces Of Me

  Steve Mason

  04:56
 8. Travelling Hard

  Steve Mason

  03:59
 9. Brixton Fish Fry

  Steve Mason, Javed Bashir

  06:20
 10. Upon My Soul

  Steve Mason

  03:44
 11. Brothers & Sisters

  Steve Mason

  04:48
 12. No More - Edit

  Steve Mason, Javed Bashir

  03:38