1. Take My Soul

  ZHU, Devault

  05:01
 2. Blind Believer

  EZHU, Reo Cragun, Rexx Life Raj

  03:29
 3. Devil's Prescription

  ZHU

  03:47
 4. Days Before Grace

  EZHU

  04:22
 5. Changes

  ZHU

  04:22
 6. Revelations

  ZHU, Devault, BabyJake

  03:28