1. Ole Man Trouble - Mono; 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:36
 2. Respect - Mono; 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:10
 3. A Change Is Gonna Come - Mono; 2008 Remaster

  Otis Redding

  04:14
 4. Down in the Valley - Mono; 2018 Remaster

  Otis Redding

  02:59
 5. I've Been Loving You Too Long

  Otis Redding

  03:01
 6. Shake - Mono; 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:40
 7. My Girl

  Otis Redding

  02:55
 8. Wonderful World

  Otis Redding

  03:30
 9. Rock Me Baby - Mono; 2008 Remaster

  Otis Redding

  03:37
 10. (I Can't Get No) Satisfaction - Mono; 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:51
 11. You Don't Miss Your Water - Mono; 2008 Remaster

  Otis Redding

  03:06
 12. I've Been Loving You Too Long - Remastered Mono Mix of Stereo

  Otis Redding

  03:31
 13. I'm Depending on You - 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:33
 14. Respect

  Otis Redding

  02:18
 15. Ole Man Trouble

  Otis Redding

  02:46
 16. Any Ole Way - 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:32
 17. Shake - Live, 1967; 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:33
 18. Ole Man Trouble - Remastered Live At The Whisky A Go Go Version

  Otis Redding

  03:55
 19. Respect - Live at the Whisky a Go Go, 1968; 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:06
 20. I've Been Loving You Too Long - Remastered Live At The Whisky A Go Go Version

  Otis Redding

  06:03
 21. (I Can't Get No) Satisfaction - Live at the Whisky a Go Go, 1968; 2008 Remaster

  Otis Redding

  04:34
 22. I'm Depending on You - Live at the Whisky a Go Go, 1968; 2008 Remaster

  Otis Redding

  03:03
 23. Any Ole Way - Live at the Whisky a Go Go, 1968; 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:42
 24. Ole Man Trouble - 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:38
 25. Respect - 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:10
 26. A Change Is Gonna Come - 2008 Remaster

  Otis Redding

  04:21
 27. Down in the Valley - 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:58
 28. I've Been Loving You Too Long - 2008 Remaster

  Otis Redding

  03:16
 29. Shake - 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:41
 30. My Girl - 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:55
 31. Wonderful World - 2008 Remaster

  Otis Redding

  03:10
 32. Rock Me Baby - 2008 Remaster

  Otis Redding

  03:28
 33. (I Can't Get No) Satisfaction - 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:49
 34. You Don't Miss Your Water - 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:48
 35. Respect - Remastered 1967

  Otis Redding

  01:56
 36. I've Been Loving You Too Long - Live in Europe; 2008 Remaster

  Otis Redding

  04:10
 37. My Girl - Live in Europe; 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:42
 38. Shake - Live in Europe; 2008 Remaste

  Otis Redding

  02:53
 39. (I Can't Get No) Satisfaction - Live in Europe; 2008 Remaster

  Otis Redding

  02:53
 40. Respect - Live in Europe; 2008 Remaster

  Otis Redding

  03:06