1. Intro

  Charlie Lim

  00:48
 2. Blah Blah Blues

  Charlie Lim

  04:55
 3. Choices

  Charlie Lim

  03:15
 4. Bitter

  Charlie Lim

  06:25
 5. Light Breaks In

  Charlie Lim

  04:06
 6. Conspiracy

  Charlie Lim

  04:01
 7. Knots

  Charlie Lim

  04:18
 8. Nothing More Cruel

  Charlie Lim

  04:18
 9. I Only Tell the Truth

  Charlie Lim

  04:34
 10. Outro

  Charlie Lim

  01:27