1. Buen Tiro

  EPotato

  03:11
 2. Txop Zuei

  EPotato

  04:36
 3. Pako Pekao

  EPotato

  05:45
 4. Rub-A-Dub

  EPotato

  05:01
 5. Kuiti

  EPotato

  02:50
 6. Jonhnny Brusko

  EPotato

  04:29
 7. La Clase Obrera

  EPotato

  03:46
 8. El Ruego

  EPotato

  04:31
 9. Kiki

  EPotato

  02:57
 10. Están Locos 1ºa

  EPotato

  00:50
 11. Jamaika Ska

  EPotato

  02:49
 12. Reggae Popular Riojano

  EPotato

  03:27
 13. Será Si Hay

  EPotato

  03:28
 14. Miguelín El Cashero

  EPotato

  03:10
 15. Babilonia

  EPotato

  04:52
 16. Están Locos

  EPotato

  01:17