1. Play 2 Much

  ETony Shhnow

  01:58
 2. Yes Rubi!

  ETony Shhnow

  01:42
 3. skit 1 (be real)

  ETony Shhnow

  00:11
 4. FuckWitcha

  ETony Shhnow

  02:22
 5. Custom Made

  ETony Shhnow

  01:36
 6. Half-Time Show

  ETony Shhnow

  02:13
 7. Gary Vee

  ETony Shhnow

  03:06
 8. Skit 2 (be smooth)

  ETony Shhnow

  00:09
 9. Take A Second

  ETony Shhnow, Pollari

  02:05
 10. Hide N Seek

  ETony Shhnow

  01:40
 11. Get Dat Check

  ETony Shhnow

  02:39
 12. Manuverin

  ETony Shhnow

  01:47
 13. Sewed Up

  ETony Shhnow, 3AG Pilot

  01:51
 14. Match Up

  ETony Shhnow

  02:43
 15. All Takers

  ETony Shhnow

  02:02
 16. Accident

  ETony Shhnow

  02:22
 17. Be Safe

  ETony Shhnow, BoofPxckMooky

  04:01
 18. Top Chef Tony

  ETony Shhnow

  02:23
 19. Fire Drill

  ETony Shhnow

  01:34
 20. No Love

  ETony Shhnow

  02:12