1. Testimony

  EKodak Black

  04:00
 2. This Forever

  EKodak Black

  02:41
 3. Identity Theft

  EKodak Black

  02:07
 4. Gnarly (feat. Lil Pump)

  EKodak Black, Lil Pump

  03:06
 5. ZEZE (feat. Travis Scott & Offset)

  EKodak Black, Offset, Travis Scott

  03:48
 6. Take One

  EKodak Black

  02:45
 7. MoshPit (feat. Juice WRLD)

  EKodak Black, Juice WRLD

  02:44
 8. Transgression

  EKodak Black

  02:15
 9. Malcolm X.X.X.

  EKodak Black

  03:15
 10. Calling My Spirit

  EKodak Black

  02:32
 11. In the Flesh

  EKodak Black

  03:08
 12. Close to the Grave

  EKodak Black

  03:41
 13. From the Cradle

  EKodak Black

  03:11
 14. If I'm Lyin', I'm Flyin'

  EKodak Black

  02:10
 15. Needing Something

  EKodak Black

  03:12
 16. Could of Been Different

  EKodak Black

  03:12