1. The Baddest

  EJoey Bada$$, Diddy

  02:43
 2. Make Me Feel

  EJoey Bada$$

  02:57
 3. Where I Belong

  EJoey Bada$$

  03:08
 4. Brand New 911

  EJoey Bada$$, Westside Gunn

  02:58
 5. Cruise Control

  EJoey Bada$$

  03:26
 6. Eulogy

  EJoey Bada$$

  04:04
 7. Zipcodes

  EJoey Bada$$

  04:27
 8. One of Us

  EJoey Bada$$, Larry June

  04:02
 9. Welcome Back

  EJoey Bada$$, Chris Brown, Capella Grey

  03:42
 10. Show Me

  EJoey Bada$$

  03:40
 11. Wanna Be Loved

  EJoey Bada$$, JID

  03:35
 12. Let It Breathe

  EJoey Bada$$

  03:24
 13. Head High

  EJoey Bada$$

  03:00
 14. Survivors Guilt

  EJoey Bada$$

  05:52
 15. Written in the Stars

  EJoey Bada$$

  05:12