1. Double Helix - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  04:42
 2. Nita - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  05:25
 3. Chiasma - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  07:59
 4. Horsetrip - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  03:52
 5. Introhach - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  04:05
 6. Hachi - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  13:49