1. Sleep Shake

  Thomas Giles

  04:54
 2. Reverb Island

  Thomas Giles

  03:55
 3. Mr. Bird

  Thomas Giles

  04:24
 4. Catch & Release

  Thomas Giles

  03:25
 5. Hamilton Anxiety Scale

  Thomas Giles

  04:09
 6. Scared

  Thomas Giles

  02:35
 7. Reject Falicon

  Thomas Giles

  04:21
 8. Medic

  Thomas Giles

  02:48
 9. Suspend the Death Watch

  Thomas Giles

  05:14
 10. Armchair Travel

  Thomas Giles

  03:38
 11. Hypoxia

  Thomas Giles

  05:06