1. XYZ

  Iglooghost, Kai Whiston, BABii

  00:15
 2. Lux 2

  Kai Whiston, Iglooghost

  03:31
 3. Drown U

  BABii, Iglooghost

  02:37
 4. Lockii

  Kai Whiston, BABii, Iglooghost

  03:38
 5. Maü Shit

  EIglooghost, Kai Whiston

  04:19
 6. C Thru

  BABii, Iglooghost

  03:41
 7. Teef Chizzel

  EIglooghost, Kai Whiston, BABii

  02:34
 8. Barely Twins

  Kai Whiston, Iglooghost, BABii

  03:22
 9. Lamb

  BABii, Kai Whiston, Iglooghost

  04:04