1. Bowing To Bud

  Eliane Elias

  05:14
 2. Nostalgia In Times Square

  Eliane Elias

  04:18
 3. The Beat Of My Heart

  Eliane Elias

  02:18
 4. I Fall In Love Too Easily

  Eliane Elias

  03:51
 5. Everything I Love

  Eliane Elias

  05:21
 6. Introduction #1/If I Should Lose You

  Eliane Elias

  07:24
 7. They Say It's Wonderful

  Eliane Elias

  03:07
 8. I Love You

  Eliane Elias

  04:51
 9. That's All It Was

  Eliane Elias

  04:39
 10. Introduction #2/Alone Together

  Eliane Elias

  07:55
 11. Woody 'N You

  Eliane Elias

  04:05
 12. Blah Blah Blah

  Eliane Elias

  02:45
 13. Introduction #3/Autumn Leaves

  Eliane Elias

  06:39