1. Old Friend

  EEarl Sweatshirt

  01:19
 2. 2010

  EEarl Sweatshirt

  02:28
 3. Sick!

  EEarl Sweatshirt

  01:51
 4. Vision (feat. Zelooperz)

  EEarl Sweatshirt, Zelooperz

  04:14
 5. Tabula Rasa (feat. Armand Hammer)

  EEarl Sweatshirt, Armand Hammer

  04:11
 6. Lye

  EEarl Sweatshirt

  01:52
 7. Lobby (int)

  EEarl Sweatshirt

  01:12
 8. God Laughs

  EEarl Sweatshirt

  01:24
 9. Titanic

  EEarl Sweatshirt

  01:52
 10. Fire in the Hole

  EEarl Sweatshirt

  03:37